tištěná kniha e-kniha
„Hledáš-li Boha v lásce...“

„Hledáš-li Boha v lásce...“

Čtyři teologické studie o Josefu Šafaříkovi

Zámečník, Jan

témata: náboženství

brožovaná, 104 str., 1. vydání
vydáno: duben 2020
ISBN: 978-80-246-4412-7
doporučená cena: 160 Kč

E-shop

Anotace

Myšlení Josefa Šafaříka, který vždy očekával více od jednotlivce než od společnosti a varoval před intelektuálním a etickým konformismem, je prodchnuto hlubokým humanismem. K jeho zájmu o osobnosti, jako byl Sókratés, Ježíš, Dorothee Sölleová nebo Hans Küng, jej vedly osobní sympatie i snaha pochopit, v čem spočívá pravé lidství. Ačkoli tvořil v ústraní a většinu života neměl možnost oficiálně publikovat, svými názory a postoji ovlivnil Václava Havla, Josefa Topola a další význačné postavy kulturní scény. Šafaříkovo dílo je apel, který každého čtenáře staví před základní existenciální otázky, a ani po letech neztratilo nic ze své inspirativnosti.