tištěná kniha e-kniha
Kvantová mechanika a elektrodynamika

Kvantová mechanika a elektrodynamika

Zamastil, JaroslavBenda, Jakub

témata: přírodní vědy – fyzika

brožovaná, 412 str., 2. vydání
vydáno: září 2021
ISBN: 978-80-246-4827-9
doporučená cena: 400 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice se věnuje výkladu základních principů a přibližných metod kvantové mechaniky s důrazem na využití symetrií pro získání řešení praktických problémů. Je zde ukázáno, že symetrie nejen umožňují elegantní řešení problémů, které jsme schopni vyřešit přesně, ale též výrazně zjednodušují řešení problémů, které jsme nuceni řešit přibližně.
Dále je zde podán, s minimem nutného formalismu, úvod do kvantové elektrodynamiky a jejímu použití pro fyziku nízkých energií. Systematicky je zde rozebrán vliv relativistických, magnetických a kvantově-elektrodynamických efektů na atomová spektra.
Druhé, upravené vydání