tištěná kniha e-kniha
Ohniska napětí v postkoloniální Africe

Ohniska napětí v postkoloniální Africe

Záhořík, Jan

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 276 str., 1. vydání
vydáno: 2011
ISBN: 978-80-246-1961-3
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Monografie se v interdisciplinární perspektivě zabývá známými i méně viditelnými ohnisky napětí především v Rohu Afriky, regionu Velkých jezer a západní Africe. Její základní tezí je předpoklad, že za drtivou většinou všech ohnisek napětí stojí krize státu a identity, která má své kořeny již v koloniální minulosti a špatném vládnutí postkoloniálního období. Publikace, která svým zaměřením vyplňuje určité vakuum na českém knižním trhu, je určena jako odborníkům, tak širší veřejnosti.