tištěná kniha
Secesní Prahou

Secesní Prahou

Wittlich, Petr

témata: výtvarné umění, pragensia

brožovaná, 136 str., 1. vydání
vydáno: září 2005
ISBN: 80-246-0847-2
doporučená cena: 285 Kč

Anotace

Kulturně historický průvodce od předního evropského znalce secese provází návštěvníka Prahy jejími secesními památkami. Představena je zejména pražská secesní architektura (např. Obecní dům a Wilsonovo nádraží) a monumentální sochařství (např. dílo F. Bílka, L. Šalouna a S. Suchardy). Publikace obsahuje více než 100 barevných vyobrazení.

Obsah

Secesní Prahou
Průmyslový palác
Hanavský pavilon
Sousoší na Vyšehradě
Zemská banka
Dům U České orlice
Panorama Bitva u Lipan
Uměleckoprůmyslové muzeum
Pražská městská pojišťovna
Hotel Central
Peterkův dům
Robitschkova hrobka
Trmalova vila
Vily v Bubenči
Nájemní domy na Josefově
Obchodní dům U Nováků
Pražská úvěrová banka
Nájemní dvojdům v ulici U Prašné brány
Grand Hotel Evropa
Nájemní domy na Masarykově nábřeží
Topičův dům a Pojišťovna Praha
Obecní dům
Pomník Františka Palackého
Most Svatopluka Čecha
Hlavní nádraží
Pomník Jana Husa
Palác Vídeňské bankovní jednoty
Kotěrova vila
Laichterův dům
Štencův dům
Mozarteum
Bílkova vila
Šalounův ateliér
Nová radnice
?Ledový palác"
Dům U Černé Matky Boží
Kubistické domy pod Vyšehradem
Literatura
Lokalizace
Osobnosti

Recenze

Prof. Dr. Petr Wittlich patří k předním evropským znalcům umění secese a každá jeho práce, v níž o problematice umění přelomu 19. a 20. století pojednává, je přínosná a důležitá. Oceňujeme nejen hloubku a rozsah znalostí, schopnost dávat věci do širokých souvislostí, objasňovat a vidět jejich podstatu, ale též přístupnost, věcnost a čtivost autorových textů.
Všechny tyto přednosti obsahuje také předložená studie, jež - jakoby v kosce -pojednává o předních pražských architektonických památkách údobí od 90. let 19. století do prvního desetiletí 20. století. V souhrnnosti a s neobyčejným nadhledem nás Petr Wittlich vede vývojem daného stylu, upozorňuje na jeho klíčové momenty a vklady tvůrčích osobností; seznamuje nás s historií města i s kulturně společenskými spory, vzniklými kolem asanací nevyhovujících městských částí a razantních zásahů do struktury starobylé Prahy; předkládá a objasňuje řešení stěžejních secesních budov, poukazuje na přínosy jednotlivých architektů. Pod autorovým vedením pronikáme do jádra dění rodící se moderní metropole a jejího nového stavebního stylu, jenž dokázal Praze vtisknout nezaměnitelné, podmanivě malebné i monumentální rysy.
Wittlichova kniha zprostředkovává hlubší poznání hlavního města. Vytváří a zpevňuje naše pouta k Praze a tím oživuje i naši odpovědnost za uchování jejího jedinečného charakteru.

Z recenzního posudku: PhDr. Mahulena Nešlehová