tištěná kniha
Malíři české secese (1888 - 1918)

Malíři české secese (1888 - 1918)

Wittlich, Petr

témata: výtvarné umění

vázaná, 208 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2012
ISBN: 978-80-246-2020-6
doporučená cena: 400 Kč

E-shop

Anotace

Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., bezpochyby největší znalec české malby v období secese, přináší ve své nejnovější knížce zasvěcený obraz české malby od 80. let 19. století do roku 1918. Poskytuje čtenáři erudovaný výklad období, kdy se malířství ve třech generačních vlnách "secesí" vymaňovalo z tísnivé akademičnosti rakousko-uherské monarchie a nabývalo na svébytnosti. Autor tyto zásadní proměny českého malířství sleduje ve dvou liniích: jednak je to aspekt institucionální, zahrnující zakládání spolků, časopisů, reformy uměleckých škol, stipendijní pobyty, výstavy… s důrazem na Prahu; druhým hlediskem je utváření stylu, výrazu, frekvence výtvarných motivů a reflexe dané reality v tvorbě velkých malířských osobností naplňujících i přesahujících tradičně myšlenou "secesi". Zvláštní závěrečný oddíl tvoří biografické medailony umělců.

Obsah

Povaha české secese
První vlna
Učitelé
Melancholie konce století
Požadavky modernosti
Citový základ
Moderní malíři SVU Manes
Třetí česká secese
Český kubismus
Revival symbolismu
Moderna v tísni
Kosmické inspirace a František Kupka