tištěná kniha
Brněnská škola právní teorie

Brněnská škola právní teorie

Kosek, Jan

témata: právo – právní historie

brožovaná, 441 str., 1. vydání
překlad: Hlavoň, Karel
vydáno: listopad 2003
ISBN: 80-246-0689-5
doporučená cena: 385 Kč

E-shop

Anotace

Český překlad původní německé publikace věnované brněnské škole normativní právní teorie. Kniha obsahuje odborné stati zejména duchovního otce brněnského normativismu Františka Weyra, ale i odborná pojednání např. od Karla Engliše, Jaroslava Kallaba, Vladimíra Kubeše, Zdeňka Neubauera či Oty Weinbergera. Kniha tak představuje názory významných právních teoretiků, kteří zásadním způsobem ovlivnili vývoj české právní vědy ve 20. století.

Obsah

Slovo úvodem (Ota Weinberger, Jan Kosek)
Ediční poznámka
Vladimír Kubeš: Brněnská škola ryzí nauky právní
Ota Weinberger: Význam brněnské školy ryzí nauky právní pro vývoj logiky norem
František Weyr: Pojem normy
František Weyr: Svrchovanost právního řádu
František Weyr: Pojem povinnosti a práva
František Weyr: Právní věda a věda o právu
František Weyr: Pojem právní osoby či osobnosti
František Weyr: Pojem orgánu
František Weyr. Pojem kompetence (příslušnosti)
František Weyr: Stupňovitá výstavba právního řádu (hierarchie právních norem) a obecný pojem právního řízení
Hynek Bulín: Konstrukce pojmu ?právních pramenů" vůbec a pramenů římského práva zvláště s hlediska ryzí nauky právní
Václav Chytil: Pojmy ve vědě právní
Karel Engliš: Kritika normativní theorie právní
Jaroslav Kallab: Právo a politika
Jaroslav Kaflab: Právní věda a věda o právu
Josef Kepert: Právní platnost myšlení analogického
Jaroslav Krejčí: Poznávání právního řádu
Vladimír Kubeš: Smlouvy proti dobrým mravům
Vladimír Kubeš: Právní sociologie a právní filosofie
Zdeněk Neubauer: Problém vůle v poznávání normativním a teleologickém
Zdeněk Neubauer: Zpětná působnost zákonů
Adolf Procházka: Normativní teorie a tvorba práva
Jaromír Sedláček: Právní norma
Ota Weinberger: K teorii politické argumentace
Oto Weinberger: Od brněnské školy k neoinstitucionalismu
Bibliografie (zpracoval Vladimír Kubeš)