Fyzikální metody organické chemie

Fyzikální metody organické chemie

Waisser, KarelPour, Milan

témata: přírodní vědy – chemie, přírodní vědy – fyzika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2017
ISBN: 978-80-246-3189-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice Fyzikální metody organické chemie shrnuje metody, které jsou v Evropském lékopisu. Metody jsou uspořádány podle vlivu elektrických a magnetických polí a elektromagnetického vlnění na molekuly látek. Pozornost je věnována i vysokomolekulárním sloučeninám ve farmacii. Poslední kapitola obsahuje 400 kontrolních otázek.