tištěná kniha e-kniha
In the Shadow of Totalitarism: Sport and the Olympic Movement in the

In the Shadow of Totalitarism: Sport and the Olympic Movement in the "Visegrád Countries" 1945-1989

Waic, Marek a kol.

témata: historie – 20. století, sport a tělovýchova

brožovaná, 252 str., 1. vydání
vydáno: únor 2015
ISBN: 978-80-246-2463-1
doporučená cena: 300 Kč

E-shop

Anotace

The monograph In the Shadow of Totalitarianism Sport and the Olympic Movement in the "Visegrád Countries" 1945–1989 is devoted to the history of sport in selected countries of Central Europe from the end of World War II until the end of the 80s, i. e. communist regimes downfall. The development of sport and the Olympic Movement in Czechoslovakia, Poland and Hungary are observed in mutual interaction with ideologically homogenous and totalitarian systems whose metamorphoses of power were different within the chronological development in the above mentioned period of time.

Recenze

Autoři sledují, jak se v jednotlivých státech, které se po druhé světové válce staly součástí sovětského bloku, sport a olympijské hnutí rychle dostávaly do područí komunistické politiky a ideologie. Prokazují, že zpolitizování sportu tu výrazně zesílilo po vstupu Sovětského svazu do "olympijské rodiny" a zejména po olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952, na nichž jeho reprezentanti dosáhli nečekaných úspěchu. Dařilo se i zástupcům středoevropských komunistických států, tj. Československu, Polsku ä zejména Maďarsku, což vedlo k teorii, že úspěchy ve sportu dokazují přednosti komunistického společenského systému. Sport se stával jedním z hlavních propagandistických trumfů studené války, a proto byl zvláště ten vrcholový komunisty podporován a zároveň neustále kontrolován. Od konce 40. let byl sport centralizován a v Polsku přímo řízen státními orgány. Tento sovětský model přijalo Československo a Maďarsko v době vrcholícího kultu osobnosti na počátku 50. let. V Československu byl tento systém v roce 1957 změněn, ale komunisté si kontrolu nad sportem ponechali. Jednotlivé kapitoly ukazují momenty, které jsou shodné pro všechny tři pojednávané státy, ale zároveň i jejich specifika. Jsou výtečnou základnou pro komparaci a poznání společných rysů celé "visegrádské oblasti". (...)
Společný výzkum českých, polských a maďarských historiků představuje mnohovrstevnou společenskou roli sportu ve střední Evropě v době, kdy její převažující část opanovaly komunistické režimy. Má svou poznávací hodnotu, a proto posuzovanou práci doporučují k pubIikaci.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.