tištěná kniha
Učebnice norštiny

Učebnice norštiny

Vrbová, JarkaNefzaoui, Sissel

témata: jazykové učebnice

brožovaná, 228 str., 2. vydání
vydáno: září 2015
ISBN: 978-80-246-2818-9
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Druhé, revidované vydání této učebnice Jarky Vrbové a Sissel Nefzaoui je určeno pro zájemce o studium norštiny, a to jak pro skupinové kurzy pod odborným vedením, tak pro samostudium. Norština jako germánský jazyk vykazuje mnoho podobností s angličtinou a němčinou, proto se autorky na některých místech odvolávají na tyto jazyky, a usnadňují tak studentům pochopení pravidel norské gramatiky a slovotvorby.
Současná jazyková situace v Norsku nabízí mluvčím dvě varianty spisovného jazyka, tzv. bokmål (jazyk odvozený z dánštiny) a nynorsk (jazyk vycházející z norských dialektů). Tato učebnice seznámí studenty především se základy bokmålu, autorky nicméně zohlednily skutečnost, že gramatika norštiny se velmi rychle vyvíjí a bokmål přijímá stále více prvků z dialektů (nynorsk). Tyto tendence zde byly zachyceny.
Učebnice norštiny obsahuje patnáct lekcí, každá z nich je uvozena úvodním textem, poté následuje výklad gramatiky, cvičení a závěrečný soupis slovní zásoby. Zvládnutím všech těchto lekcí, do nichž je látka rozvržena, si studující osvojí základní znalosti norštiny. Kniha vychází v nové, atraktivní grafické úpravě.