tištěná kniha
Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie

Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie

Všeobecná část

Kohlíková, EvaBartůňková, StašaMelichna, JanSmitka, KvidoVránová, Jana

témata: lékařské vědy – patologie

brožovaná, 260 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2003
ISBN: 80-246-0717-4
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Učební text pro posluchače FTVS UK si klade za cíl přiblížit studentům základy patologie na buněčné a subbuněčné úrovni, biochemické změny provázející vybrané nemoci a teoreticko-klinické názory na působení patogenních podnětů na organismus. Obsah: cytopatologie, základy patobiochemie, patofyziologie, stres, bolest.