e-kniha
Anatomie rostlin

Anatomie rostlin

Votrubová, Olga

témata: antropologie a etnografie, přírodní vědy – biologie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2017
ISBN: 978-80-246-3247-6
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

Učební text Anatomie rostlin shrnuje základní poznatky o stavbě rostlin. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány rostlinné buňce, pletivům, primární a sekundární stavbě vegetativních orgánů a reprodukčním orgánům. V úvodní části je shrnuta historie rostlinné anatomie a její postavení v současné biologii rostlin a jsou stručně charakterizovány základní skupiny rostlin. Text zdůrazňuje vztah struktury pletiv a orgánů k jejich funkcím a popisuje i strukturní adaptace k podmínkám prostředí. U nejdůležitějších struktur je zmíněna jejich evoluce.
Text je určen v prvé řadě pro základní kurzy anatomie rostlin, jednotlivé kapitoly však obsahují rozšiřující údaje, které jsou vhodné i pro pokročilejší kurzy.