tištěná kniha e-kniha
Podivuhodný květ českého baroka

Podivuhodný květ českého baroka

První přednášky o teorii množin

Vopěnka, Petr

témata: matematika a statistika, filozofie

brožovaná, 238 str., 2. vydání
vydáno: únor 2013
ISBN: 978-80-246-2123-4
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Publikace s podtitulem První přednášky o teorii množin vykresluje obraz podivuhodného myšlenkového světa, který vznikal na pražské univerzitě v období duchovního rozmachu baroka a který významně ovlivnil matematiku devatenáctého a dvacátého století. Ve spiritualitě barokní Prahy hledá živnou půdu, z níž mohla vyrůst osobnost takové velikosti, jakou byl Bernard Bolzano, zakladatel teorie množin. Kniha ve svém prvním vydání vyšla u příležitosti 150. výročí Bolzanova úmrtí.

Obsah

ÚVOD

1. ŽIVNÁ PŮDA
Espaňolizar Europa!
Jedinečnost barokní spirituality
Janusovská tvář baroka
Espaňolizar Bohemia!

2. PROBLÉM AKTUÁLNÍHO NEKONEČNA
Zda a jak Bůh podle sv. Augustina a podle Tomáše Akvinského poznává nekonečná
De l'infinito universo et Mundi
Rodrigo de Arriaga versus Giordano Bruno
Odmítnutí aktuálního nekonečna rodící se novověkou evropskou vědou
Rozpaky středoevropských učenců nad aktuálním nekonečnem
Bolzanovo řešení problému aktuálně nekonečného množství

3. SENSORIUM DEI
Představy o sobě
Osudový krok infinitní matematiky
Od společenství k množinám
Paradoxy nekonečna
Odvážné zacházení s aktuálním nekonečnem a jeho meze
Novosvětské obludy
Bolzanův program novobarokní neboli množinové matematiky

Problém aktualizace nekonečna přítomného v kontinuu
Problém aktualizace nekonečné intenzity
Generální kolaps

Literatura