Nová infinitní matematika: IV. Staronový diferenciální počet

Nová infinitní matematika: IV. Staronový diferenciální počet

Vopěnka, Petr

témata: matematika a statistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: srpen 2016
ISBN: 978-80-246-3220-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 110 Kč

E-shop

Anotace

Newtonův a Leibnizův objev infinitezimálního kalkulu je dodnes považován za jeden z největších výdobytků lidského ducha. Klasická množinová infinitní matematika však nekonečně malé veličiny zatracovala a snažila se je z matematiky odstranit. Těžce vydřené výsledky tohoto experimentu tak zakryly průzračnou povahu nekonečně malých veličin. V této knize je diferenciální počet založený na nekonečně malých veličinách rehabilitován. Užitím výsledků z předcházející knihy, věnované diferenciálnímu počtu, lze původní infinitezimální kalkul rehabilitovat v celém rozsahu.