Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století

Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století

Vopěnka, Petr

témata: matematika a statistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: srpen 2016
ISBN: 978-80-246-3221-6
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 110 Kč

E-shop

Anotace

Zakladatel klasické teorie množin, Georg Cantor, věděl již v roce 1899, že obor všech transfinitních ordinálních čísel není aktualizovatelný. To znamená, že tento obor nelze nahradit množinou vůbec všech těchto čísel. Každou množinu ordinálních čísel lze totiž prodloužit o další takováto čísla. Předvedení neaktualizovatelnosti oboru všech přirozených čísel obsažené v této knize není zdaleka tak jednoduchou a snadno akceptovatelnou záležitostí, jako je tomu v případě transfinitních ordinálních čísel. Téměř celá infinitní matematika dvacátého století se totiž o množinu vůbec všech přirozených čísel opírá. Autorova cesta k vytčenému cíli vede Cantorovou teorií množin až k ultraproduktu. Ten mu pak umožnil definovat operátor ultraextenze, který přetváří obor všech množin a dovoluje prodloužit množinu všech přirozených čísel.