tištěná kniha e-kniha
Matematická slovní úloha

Matematická slovní úloha

Mezi matematikou, jazykem a psychologií

Vondrová, Naďa a kol.

témata: matematika a statistika, pedagogika – didaktika

brožovaná, 420 str., 1. vydání
vydáno: únor 2020
ISBN: 978-80-246-4516-2
doporučená cena: 440 Kč

E-shop

Anotace

Kniha představuje výsledky rozsáhlého výzkumu uskutečněného na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy interdisciplinárním týmem didaktiků matematiky, lingvistů a psychologů. Matematická slovní úloha je zde zcela nově nahlížena jako textový útvar, který má svá vlastní specifika. Výzkumně bohatá data dovolila identifikovat hlavní kritická místa žákovských řešení z hlediska lingvistiky a matematiky, ale také v jejich vzájemném synergickém působení. Autoři přinášejí řadu nových odpovědí na otázky, které si učitelé kladou při konfrontaci s obavami žáků ze slovních úloh a s neúspěšností jejich řešení. Kniha je určena nejen pro badatele v didaktice matematiky, ale také pro učitele matematiky a jejich vzdělavatele. Výsledky předloženého výzkumu budou užitečné i pro tvůrce matematických testů a autory učebnic.