tištěná kniha e-kniha
Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků

Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků

Vondrová, Naďa a kol.

témata: matematika a statistika, pedagogika – didaktika

brožovaná, 464 str., 1. vydání
vydáno: únor 2016
ISBN: 978-80-246-3234-6
doporučená cena: 440 Kč

E-shop

Anotace

Kniha přináší výsledky výzkumu dosažené v rámci projektu GAČR Kritická místa matematiky základní školy v letech 2012–2014. Jedním z cílů projektu bylo shromáždit a analyzovat žákovské postupy při řešení úloh z tzv. kritických oblastí v matematice základní školy. Jde o oblasti, v nichž žáci často a opakovaně selhávají, jinak řečeno, které nezvládnou na takové úrovni, aby se jejich matematická gramotnost produktivně rozvíjela a aby mohla být tvořivě užívána v každodenním životě.
Jako metodu výzkumu kniha volí klinické rozhovory, které jsou s žáky vedeny v průběhu jejich řešení pečlivě připravených úloh z výše uvedených témat, případně bezprostředně po něm.
Kniha je určena badatelům v didaktice matematiky, didaktikům matematiky a vzdělavatelům učitelů matematiky a 1. stupně základní školy, dále doktorandům a konečně i samotným učitelům a studentům učitelství.