Patofyziologie pro nelékařské směry

Patofyziologie pro nelékařské směry

Vokurka, Martin a kol.

témata: lékařské vědy

e-kniha, 2. vydání
vydáno: březen 2019
ISBN: 978-80-246-3620-7
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Čtvrté, upravené vydání učebnice určené pro studenty bakalářských směrů a nelékařských směrů magisterských, resp. inženýrských, jako základní text ke kurzům patofyziologie v těchto výukových programech. Ve výkladu je důraz kladen na základní děje - a jejich poruchy - související s dodávkou a využitím kyslíku a živin v organismu, tj. na patofyziologii krevního oběhu, respirace, krve, metabolismu, trávicího systému, jakož i na regulační mechanismy, tj. patofyziologii nervového a endokrinního systému. Zásadní jsou i kapitoly věnované vnitřnímu prostředí a vylučování.