Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích

Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích

Mediální instituce pohledem genderových mediálních studií

Vochocová, Lenka

témata: gender, média a komunikace

e-kniha, 1. vydání
vydáno: říjen 2019
ISBN: 978-80-246-4311-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je v českém prostředí prvním uceleným pohledem na řadu faktorů, které ovlivňují situaci novinářů a novinářek a spolupodílejí se tak i na genderové diskriminaci v profesi. Na základě podrobné rešerše a kritické reflexe zahraniční i domácí literatury zpochybňuje zažitou představu, že zvýšení počtu žen v novinářské profesi a zlepšení jejich postavení v redakcích (například z hlediska zastávání vyšších hierarchických pozic) samo o sobě přispěje k proměně reprezentací žen (a mužů) v mediálních obsazích nebo promění charakter profese samotné, a to především ve prospěch žen. Představuje další strukturní a organizační vlivy, které mohou být ve srovnání s genderem pro směřování a podobu profese významnější, a shrnuje výsledky vlastního autorčina výzkumu, v němž se zaměřila na to, které faktory vnímají ve své profesi jako zásadní samotné novinářky a novináři v České republice.