tištěná kniha
Praktická cvičení z nukleární medicíny

Praktická cvičení z nukleární medicíny

Vlček, Petr

témata: lékařské vědy

brožovaná, 188 str., 1. vydání
vydáno: duben 2010
ISBN: 978-80-246-1819-7
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Tato publikace k semináři z nukleární medicíny vychází z praktických potřeb výuky, které autorský kolektiv získal při přednáškách a seminářích posluchačů magisterského studia medicíny a bakalářského studia oboru Radiologický asistent. Na klinice nukleární medicíny a endokrinologie lékařské fakulty v Motole probíhá systematická výuka nukleární medicíny od r. 1992, a to v rámci společného předmětu se zobrazovacími metodami, v rozsahu jednoho týdne.
Učební text pro studenty 2. lékařské fakulty UK.

Obsah

Úvod (P. Vlček)
1. RADIAČNÍ OCHRANA V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ (J. Zimák)
2. ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ (D. Valachová)
3. ENDOKRINOLOGIE(P. Vlček)
4. NEUROLOGIE (P. Vlček)
5. KARDIOLOGIE (K. Michalová)
6. PNEUMOLOGIE (K. Michalova)
7. NEFROLOGIE (K. Michalova)
8. OSTEOLOGIE (K. Táborská)
9. ZÁNĚTY (K. Táborská)
10. ONKOLOGIE (K. Táborská)
11. TERAPIE V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ (P. Vlček)
Seznam použitých zkratek
Literatura