tištěná kniha e-kniha
Physical and personality traits of Charles IV, Holy Roman Emperor and King of Bohemia

Physical and personality traits of Charles IV, Holy Roman Emperor and King of Bohemia

Vlček, Emanuel Bartoníček, Jan Royt, Jan

témata: antropologie a etnografie, lékařské vědy, historie – středověk

brožovaná, 56 str., 1. vydání
překlad: Colton, Chris Bébarová, Ludmila
vydáno: květen 2016
ISBN: 978-80-246-3377-0
doporučená cena: 120 Kč

E-shop

Anotace

On the occasion of the 600th anniversary of the death of Charles IV in 1978, Professor Emanuel Vlček, MD, DSc conducted research of the skeletal remains of the Pater patriae, which brought a number of surprising findings, important to a whole range of scientific disciplines at Charles University, and cast light on significant events in Charles’ life as well as on the cause of his death. The research has presented this prominent ruler as a human being, an ordinary mortal, suffering from many injuries and chronic diseases with which he was coping with indefatigable will, keeping in mind his commitments to God and Kingdom of Bohemia. It may be that all the pain and suffering also influenced his spirituality and his efforts to find salvation by attempting to realize his concept of the supreme being (Imitatio Christi).
The results of the research by Professor Vlček have been repeatedly published, but until now we have had no representative publication in English. The forthcoming celebrations of the 700th anniversary of Charles’ birth offer an opportunity to fill this gap.

Recenze

K sedmistému výročí narození Karla IV. vydala Univerzita Karlova v nakladatelství Karolinum anglicky psanou brožuru věnovanou výsledkům antropologicko-lékařského průzkumu ostatků římského císaře a českého krále z rodu Lucemburků.

Průzkum provedl téměř před čtyřiceti lety lékařský tým pod vedením profesora Emanuela Vlčka (1925-2006). Sarkofág s ostatky Karla IV. byl otevřen v prosinci 1976, do královské hrobky pak byly jeho pozůstatky slavnostně uloženy v únoru 1980. Vše bylo důkladně prozkoumáno a zdokumentováno.

Lékaři na základě průzkumu dobře zachovalé kostry konstatovali, že Karel IV. měl atletickou, asi 173 cm vysokou postavu. Během svého života utrpěl několik úrazů, z nichž nejvážnější byl úraz z podzimu 1350, kdy Karel Lucemburský pravděpodobně po pádu z koně na nějakou dobu dokonce ochrnul.

Ke konci života pak trpěl chronickou dnou, která jej omezovala zejména pohybově. Utrpěl i řadu zlomenin, ale největším překvapením bylo pro odborníky zjištěné sečné zranění obličeje, které není zachyceno na žádném panovníkově dobovém vypodobnění. O příčinách většiny zranění můžeme jenom spekulovat.

Nejpodrobnější pojednání o Karlových ostatcích v češtině najdeme v monumentální Vlčkově práci „Čeští králové I. Fyzické osobnosti českých panovníků II. díl. Postavy českých dějin očima antropologa. Atlas kosterních pozůstatků českých králů přemyslovské a lucemburské dynastie s podrobným komentářem a historickými poznámkami“ (Praha 1999, s. 165-198, podrobná fotodokumentace v atlasu na stranách 462-480).

Pro publikaci „Physical and personality traits of Charles IV, Holy Roman Emperor and King of Bohemia. A medical-anthropological investigation“ byly některé pasáže zkráceny a byla shrnuta nejdůležitější zjištění. Rovněž byly použity jen některé nejdůležitější fotografie panovníkových pozůstatků.

I když ostatky Karla IV. již odborníci nemají fyzicky k dispozici, došlo nedávno i k jednomu novému objevu. Téměř po čtyřiceti letech od průzkumu se podařilo profesoru Janu Bartoníčkovi objevit ještě jedno zranění, o němž jsme nevěděli, zlomeninu lopatky.

Poznatky antropologicko-lékařského průzkumu významných osobností českých dějin (ale i evropských a světových) jsou velice cenné nejen pro lékaře, ale i odborníky dalších oborů jako jsou historici a historici umění, kteří se zabývají kupř. panovnickou ikonografií.

Marek Zágora, www.stavitele-katedral.cz