e-kniha
Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století

Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století

Vilášek, JosefFiala, MilošVondrášek, David

témata: historie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2014
ISBN: 978-80-246-2603-1
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Anotace

Monografie je zaměřena na oblast integrovaného záchranného systému, která je v České republice legislativně ukotvena. Vychází z potřeby přípravy obyvatelstva České republiky na mimořádné události, z potřeby provádění záchranných a likvidačních prací a z požadavku ochrany obyvatelstva před a v době vyhlášení krizových stavů. Monografie chce ukázat na historické souvislosti vzniku jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a na současný stav legislativy, případně na další záměry jejího zdokonalování na počátku 21. století.