tištěná kniha
Od sedmi do jedenácti. Jak děti mladšího školního věku píší literaturu

Od sedmi do jedenácti. Jak děti mladšího školního věku píší literaturu

Viktorová, Ida

témata: pedagogika

brožovaná, 154 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2009
ISBN: 978-80-246-1630-8
doporučená cena: 125 Kč

E-shop

Anotace

Ve své psychologické práci se autorka věnuje vývoji psaní a písemných textů u dětí mladšího školního věku.
Kniha pojímá dětský text na rozhraní významů literární jako psaný a literární jako umělecký. Sleduje vývoj písemností u dětí od nástupu do školy do počátku puberty, od stadia relativní negramotnosti do věku zvládnutí základů písemné kultury. Kromě představení různých typů dětských textů v jejich vývoji, si všímá i obecnějších témat, jako jsou nápodoba a vlastní autorství, vztah pisatele ke čtenářství, rejstřík textových žánrů, práce s písmem v dětské skupině nebo podoby orální a skripturální kultury v dětské písemné produkci.
Publikace se odkazuje k přístupům Pražské skupiny školní etnografie. Je určena odborné veřejnosti, psychologům, pedagogům, studentům a rodičům.

Obsah

I. ČÁST
LITERÁRNÍ TEXTY DĚTÍ - PŘEDSTAVENÍ

ÚVOD
Jak výzkum probíhal a z čeho čerpá Přehled použitých souborů dat

DĚTSKÉ TEXTY
Co děti napsaly. Soubory dětských textů a jejich popis
A. Produkce neškolní
A.1 Knihy, noviny a časopisy
A.2 Další útvary knižního typu
A.3 Básně
A.4 Literární texty
B. Školní práce
B.1 Čtenářské deníky
B .2 Slohové práce

VÝVOJOVÉ CHARAKTERISTIKY: PRVNÍ SHRNUTÍ
Předškolní věk
Věk školní
1. třída: Naučit se číst a psát
2. třída: Objevení vzhledu. Počátek cesty z povrchu do hloubky
3. třída: Experimentace. Rozmanitost písemností. Pomalé hledání spojení obsahu a formy
4. třída: Individualizace. Zúžení a zpřesnění zájmu o psaní
5. třída: Orientace na obsah. Dokončení obratu od povrchu do hloubky

II. ČÁST
LITERÁRNÍ TEXTY DĚTÍ - BLIŽŠÍ SEZNÁMENÍ

ÚVOD
PŘÍKLADY
Jirkův "Kuba a jeho jízda na lokomotivě":
intuitivní kulturní inspirace
Lukášova pohádka: inspirace konkrétním literárním vzorem
Povídka Helenky bez názvu: variabilní kulturní inspirace

DIALOG S KULTUROU A VLASTNÍ AUTORSTVÍ

ŠKOLA A ŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ Výuka literárního psaní

SPOLEČNÉ AUTORSTVÍ A VÝMĚNA PÍSEMNOSTÍ V DËTSKÉ SKUPINĚ
Vrstevnické psaní ve výuce

DĚTI A JEJICH POSTUPY
Opis a nápodoba
Práce s osnovou, plánování a redigování

ČTENÁŘ A ČTENÁŘSKÉ ROLE

ŽÁNRY A JEJICH VÝVOJ
Žánry neliterární. Žánry literární
Vývoj koncepce žánru
Písemná produkce
Literární texty

PŘITAŽLIVOST ORALITY A STABILITA SKRIPTURALITY
Vstup do psané kultury
Grafika
Písmo a tisk
Orální projevy v dětských textech

ZÁVĚR