tištěná kniha e-kniha
Psychiatric Interview First Kit

Psychiatric Interview First Kit

Vevera, JanHudeček, JiříCudlmanová, SimonaFridrich, Pavel

témata: lékařské vědy – psychiatrie

brožovaná, 78 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2019
ISBN: 978-80-246-4338-0
doporučená cena: 120 Kč

E-shop

Anotace

Příručka pro anglicky mluvící studenty a pro české studenty mířící do zahraničí poskytuje návod a příklady, jak správně anglicky i česky odebrat psychiatrickou anamnézu a vhodně komunikovat s pacienty o jejich psychických potížích. Seznamuje studenty s vyšetřovacími otázkami každodenní klinické praxe, včetně specifických a cílených otázek používaných u vybraných psychiatrických poruch. Příručka dále uvádí rozdíly v přístupu k psychiatrickému vyšetření v anglicky mluvících zemích a v České republice a zdůrazňuje specifické a cílené otázky používané u vybraných psychiatrických poruch.