tištěná kniha
Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu

Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu

Veselý, ArnoštKalous, Jaroslav

témata: pedagogika – vzdělávací systémy

brožovaná, 182 str., 1. vydání
vydáno: březen 2007
ISBN: 80-246-1261-5
doporučená cena: 180 Kč

Anotace

Obsahem publikace je analýza české vzdělávací politiky z nejrůznějších úhlů pohledu. Úvod tvoří seznámení s historickým vývojem. Další kapitoly popisují a analyzují problémy všech úrovní české vzdělávací soustavy, komparují jak její strukturu, tak její vzdělávací výsledky v mezinárodním kontextu. Část publikace věnující se globálním souvislostem vysvětluje podstatu Evropského vzdělávacího prostoru, úlohu mezinárodních organizací ve vzdělávání i charakter nejdůležitějších vzdělávacích reforem dnes ve světě probíhajících. Publikace je součástí trilogie, jejíž další části tvoří "Teorie a nástroje vzdělávací politiky" a "Vybrané problémy vzdělávací politiky".