tištěná kniha
Vybrané problémy vzdělávací politiky

Vybrané problémy vzdělávací politiky

Veselý, ArnoštKalous, Jaroslav

témata: pedagogika – vzdělávací systémy

brožovaná, 160 str., 1. vydání
vydáno: březen 2007
ISBN: 80-246-1262-3
doporučená cena: 160 Kč

Anotace

Publikace seznamuje se světovými trendy vývoje vzdělávání všeobecného, odborného, multikulturního i speciálního. Koncept lidského, sociálního či kulturního kapitálu je stále významnějším teoretickým rámcem analýz vzdělávacích politik. Celoživotní učení se stalo novým vzdělávacím paradigmatem naší doby. Závěrečnou část tvoří kapitoly věnované strategickému řízení na úrovni celé vzdělávací soustavy, vysokých škol i řízení jednotlivé školy. Předvedena je analýza výsledků vzdělávání, a to jak z ekonomického, tak kvalitativního hlediska.
Publikace je součástí trilogie, jejíž další části tvoří "Teorie a nástroje vzdělávací politiky" a "Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu".