tištěná kniha e-kniha
Substance Use in a Comparative Perspective

Substance Use in a Comparative Perspective

The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia

Veselý, ArnoštDzúrová, Dagmar (eds.)

témata: lékařské vědy – farmakologie, sociologie

brožovaná, 274 str., 1. vydání
vydáno: červen 2011
ISBN: 978-80-246-1891-3
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Práce publikovaná v anglickém jazyce je věnována problematice užívání a zneužívání návykových látek ve vybraných postkomunistických zemích střední a východní Evropy. Prezentuje data o užívání skupiny návykových látek (alkoholu, tabáku, drog) i srovnatelné údaje o zdravotních a sociálních důsledcích jejich užívání, umožňuje srovnání rozdílů mezi jednotlivými zeměmi na tomto poli a jejich vývojové trendy po roce 1989. Metodologický přístup autorů, založený na kvantitativní i kvalitativní analýze, činí z díla nejen autoritativní popis daného stavu v jednotlivých oblastech, ale i zdroj pro hlubší pochopení souvislostí užívání návykových látek z hlediska společenských věd a veřejného zdravotnictví. Poznatky v něm shrnuté tak mohou být podnětem pro další studijní a vědecké účely, v praxi pak pro oblast sociální a zdravotní politiky.

Obsah

Foreword

1. Introduction
Arnošt Veselý, Dagmar Dzúrová

2. Environmental Factors as Determinants of Substance Use
Arnošt Veselý, Martin Nekola, Jana Spilková, Michala Lustigová

3. Risk Behavior in Comparative Perspective
Dagmar Dzúrová, Jana Spilková, Eva Dragomirecká

4. Risk Behavior in Five Post-Communist Countries
Alexandra Bražinová, Ognjen Brborović, Razvan M. Chereches, Alexandru Coman, Dagmar Dzúrová, Albena Kerekovska, Michala Lustigová, Martin Nekola, Stoyanka Popova, Slavica Sović, Jana Spilková

5. Health-related Behavior at the Individual Level: Case Study of Substance Use in the Czech Republic
Jana Spilková, Dagmar Dzúrová, Hynek Pikhart

Executive Summary
Appendix
About Authors
References