tištěná kniha e-kniha
Česko-německá literární křižovatka

Česko-německá literární křižovatka

Veselá, Gabriela

témata: bohemistika

brožovaná, 650 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2020
ISBN: 978-80-246-4129-4
doporučená cena: 540 Kč

E-shop

Anotace

Rozsáhlá přehledová publikace Gabriely Veselé podává výklad dějin německé literatury v českých zemích od nejstarších dob do roku 1945. Sleduje postavení němčiny a češtiny v jednotlivých epochách, podrobně eviduje a hodnotí překlady německých literárních děl do češtiny, představuje životy a díla známých i zapomenutých německy píšících autorů, jejich dobovou recepci i ohlas v pozdějších generacích. Rozšiřuje naše představy o rozsahu německé literatury a jejím vlivu na české prostředí, přesvědčivě líčí divadelní život, působení nejrůznějších spolků a nakladatelství, s přesahem k literárnímu místopisu. Mimořádně heuristicky podložená práce výborně poslouží všem budoucím germanistům a translatologům.