tištěná kniha
Antropologie exotických sbírkových předmětů

Antropologie exotických sbírkových předmětů

Etnograficko-muzeologická sonda do současných přístupů k vystavování exotických artefaktů

Veleta Štěpánová, Kateřina

témata: antropologie a etnografie

brožovaná, 138 str., 1. vydání
vydáno: březen 2016
ISBN: 978-80-246-3278-0
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je antropologickým a zároveň muzeologickým pohledem na význam a možnosti prezentace exotických artefaktů v západní kultuře. První, spíše antropologická část sumarizuje a systematizuje poznatky zahraniční literatury i osobní zkušenosti autorky, a poskytuje tak metodologický a faktografický základ dalším oddílům. Druhá část nabízí muzeologický pohled na exotické artefakty ve výstavním prostoru, poslední pak pojednává o souvisejících otázkách antropologie umění, které jsou v ohnisku zájmu současné nadnárodní vědecké obce. Jedním z cílů publikace je přispět k efektivnějšímu sdílení těchto předmětů ve smyslu posílení mezikulturního dialogu a respektu ke kulturní diverzitě. Kniha je určena zejména antropologům, etnografům, kurátorům a ostatním muzejním a galerijním pracovníkům, ale i ostatním zájemcům o téma exotických artefaktů.