tištěná kniha
Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře Milčického z let 1770 - 1816

Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře Milčického z let 1770 - 1816

Vavák, Jan František

témata: biografie a paměti

brožovaná, 486 str., 1. vydání
vydáno: březen 2009
ISBN: 978-80-246-1482-3
doporučená cena: 440 Kč

E-shop

Anotace

František Jan Vavák (1741-1816) byl největší z českých selských písmáků. Bez školního vzdělání samostudiem dosáhl značného kulturního rozhledu. V první buditelské generaci se uplatnil jako autodidaktický kronikář, veršovec, hudebník, zeměměřič a kartograf, úspěšně hospodařil na svém statku v Milčicích u Poděbrad, věnoval se rostlinné i živočišné výrobě a ovocnářství, vyráběl si vlastní nástroje. Od 1774 byl obecním rychtářem, zasloužil se o uplatňování zákonnosti i praktické náboženské tolerance. Vrcholem jeho díla jsou sedmisvazkové Paměti, deníkové záznamy, v nichž doznívá lidová barokní zbožnost a ozývá se vysoký stupeň národní i stavovské uvědomělosti. Prvních pět svazků Pamětí vydal v letech 1907-1938 církevní historik P. Jindřich Skopec (1873-1940), zbývající dva svazky z období 1810-1816 za protektorátu edičně připravovala Pekařova žačka Stanislava Jonášová -Hájková (1903-1985). Z její pozůstalosti byla revidována a dokončena jejich edice spolu s úvodní studií.

Obsah

Stanislava Jonášová: František Jan Vavák

KNIHA ŠESTÁ (srpen 1810 - duben 1814)
Předmluva
Rok 1810
Rok 1811
Rok 1812
Rok 1813
Rok 1814
Dodatky

KNIHA SEDMÁ (1814-1816)
Předmluva
Rok Páně 1814
Rok Páně 1815
Rok Páně MDCCCXVI-1816
Přílohy

Martin Kučera: Doslov o knize a její první editorce
Jmenný rejstřík