tištěná kniha
Sám v davu s Máchou

Sám v davu s Máchou

Vašák, Pavel

témata: bohemistika, literární věda

brožovaná, 170 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2011
ISBN: 978-80-246-1915-6
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Kniha nesoucí název Sám v davu s Máchou z pera Pavla Vašáka (1941–2011) ve svých osmi studiích představuje reprezentativní výběr z mnohaletého obsáhlého díla tohoto významného máchovského badatele, které je výsledkem jeho soustavného putování životem a dílem básníka Máje, putování podloženého hlubokými teoretickými a textologickými znalostmi. Prvou část knihy tvoří čtyři studie, v nichž může čtenář sledovat autorův výklad poutě díla Karla Hynka Máchy českým literárním světem se zvláštním důrazem na léta 1836–1858. P. Vašák se v nich věnuje i způsobu a proměnám recepce básníkova díla, vzniku a vývoji máchovské symboliky a podrobně pak zde rozkrývá i vliv dobové recepce Máchovy tvorby na proces geneze literárního programu skupiny májovců. Těžiště dalších dvou studií obohacujících poznání Máchova díla tkví v autorově analýze zasvěcené mnohdy složité genezi básníkových textů, jejíž složitost umí autor zasvěceně rozplétat, a jejich vztahu básníkových textů k výtvarnému jazyku Máchových kreseb, v nichž vidí protějšek i neoddělitelnou součást básníkovy literární tvorby. Dvě závěrečné literárněhistorické studie jsou pak věnovány posmrtné básníkově pouti českým společenským a literárním životem a osudu jeho tělesných ostatků, které spočinuly na více než sto let u zdi litoměřického hřbitova. V prvé z nich autor hlouběji rozkrývá vznik máchovského kultu symbolizujícího češství spojeného neoddělitelně s básníkovým litoměřickým hrobem, ve druhé pak čtenáři přibližuje řadu velmi dramatických, navíc většinou málo známých okolností provázejících exhumaci básníkových ostatků a jejich převoz z Litoměřic do Prahy v říjnu pohnutého roku 1939.

Recenze

Vašákovo zasvěcené putování Máchovým dílem nepochybně inspiruje naše máchovské badatele k dalšímu výzkumu básníkovy tvorby a celkem jistě zaujme i běžného čtenáře z řad širší veřejnosti zajímajícího se o básníkův život a tvorbu. Vzhledem k tomu, že kniha Pavla Vašáka vychází v době, kdy již není mezi námi, tvoří sice nezamýšlenou, leč bohužel i symbolickou tečku za jeho mnohaletým soustavným výzkumem máchovské problematiky. V únoru roku 2011 odešel od nás, aby se za „... onou obzoru skalinou“ setkal se svým milovaným básníkem. Básnická tvorba Máchy i obsáhlé vědecké dílo Vašákovo jí věnované však budou žít a probouzet dál zájem odborné i širší veřejnosti.
Josef Peřina