tištěná kniha e-kniha
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově

Vařeková, JitkaDaďová, KláraNováková, Pavlína a kol.

témata: sport a tělovýchova – didaktika sportu

brožovaná, 198 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2022
ISBN: 978-80-246-5181-1
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je určena studentům i profesionálům v oblasti tělesné výchovy a sportu, tedy zejména učitelům, ale také vychovatelům, asistentům pedagoga, trenérům a lektorům ve školách, sportovních a volnočasových organizacích.
První část je teoretická. Je přiblížen obor aplikované pohybové aktivity, uvedeny principy a příklady podpůrných opatření a popsána práce asistenta pedagoga v tělesné výchově.
Druhá část publikace nabízí praktické návody a tipy pro tělovýchovnou praxi u konkrétních typů poruch, onemocnění a postižení.