tištěná kniha e-kniha
Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice

Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice

Váňová, HanaSkopal, Jiří

témata: pedagogika – didaktika

brožovaná, 164 str., 3. vydání
vydáno: listopad 2017
ISBN: 978-80-246-3621-4
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Učební text "Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice" je určen studentům hudební výchovy všech typů studia na pedagogických fakultách a doktorandům v oboru hudební teorie a pedagogika s cílem orientovat je v základních etapách vědeckovýzkumné práce a připravit je po stránce metodologické na řešení závěrečné práce s výzkumným zaměřením. Učebnice poskytuje mezioborové i specifické informace k celé šíři aktivit – od činností studijního rázu (stanovení problému, osvojení technik informační přípravy, teoretické uchopení řešeného tématu) přes činnosti organizační a výzkumné povahy k sepsání závěrečné výzkumné zprávy z hlediska strukturální a obsahové výstavby, formálních náležitostí a vědeckého stylu. Velká pozornost je věnována uplatnění výzkumných metod ve specifických podmínkách hudebně výchovné praxe a systematice tištěných i elektronických informačních zdrojů.