tištěná kniha
Josef Hendrich

Josef Hendrich

Váňová, Růžena Steiner, Martin Uhlířová, Jana

témata: biografie a paměti, filozofie

brožovaná, 106 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2007
ISBN: 978-80-246-1359-8
doporučená cena: 115 Kč

E-shop

Anotace

Monografie předních znalců díla J. A. Komenského a moderní pedagogiky pojednává život a dílo komunistickým režimem ostrakizovaného a dnes neprávem opomíjeného vědce. Josef Hendrich (1888-1950) byl významný prvorepublikový pedagog, jedna ze zakladatelských osobností bratislavské univerzity, a zároveň jeden z nejvýznamnějších představitelů moderní komeniologie.

Obsah

Úvod (Růžena Váňová)
1. Život a dílo Josefa Hendricha (Růžena Váňová)
1.1 Dětství, mládí, studia
1.2 Gymnaziální a univerzitní profesor
1.2.1 Středoškolská praxe podnětem k vědecké práci
1.2.2 Počátky univerzitního působení
1.2.3 Na bratislavské univerzitě (1928-1936).
1.2.4 Pražská léta Josefa Hendricha (1936-1950)
1.2.4.1 Okupace
1.2.4.2 Po osvobození
2. Vědecké dílo Josefa Hendricha
2.1 Pedagogické dílo Josefa Hendricha (Růžena Váňová)
2.2 Komeniologické dílo Josefa Hendricha
2.2.1 Josef Hendrich - znalec Komenského (Jana Uhlířová)
2.2.2 Editor a překladatel Komenského (Martin Steiner)
Závěrem (Růžena Váňová)
Prameny a literatura

Recenze

Univerzitního profesora PhDr. Josefa Hendricha, premianta a absolventa přerovského gymnázia, považuji spolu s prof. dr. Jánem Kvačalou za dva nejvýznamnější představitele novodobé moderní komeniologie dvacátého století, kteří se svými překlady i editorskou činností podíleli velkou měrou na propagaci života a díla Jana Amose Komenského nejenvjeho rodné zemi, ale i v jiných místech naší planety Země.
Celoživotní komeniologické práce Jána Kvačaly byla patřičně zhodnocena jeho vrstevníky a spolupracovníky při Kvačalových životních jubilejích, případně v nekrolozích v druhé polovině třicátých let minulého století. Jeho následovníci věnovali tomuto vědci i samostatnou dvoudenní konferenci, uspořádanou v Bratislavě tamní Evangelickou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského ve dnech 13.-14. září 2004. Texty referátů a diskusních příspěvků pak vyšly následujícího roku tiskem, pečlivým uspořádáním prof. ThDr. Igora Kišše.
Josef Hendrich toto štěstí neměl. Jeho hodnocení celoživotního snažení se objevilo v odborných časopisech a novinách pouze příležitostně, neboť Josef Hendrich svými postoji, smýšlením i vědeckým světovým názorem nezapadal do seznamu nomenklaturních komunistických školských ideologů.
S potěšením jsem uvítal počin vedoucí katedry pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. PhDr. Růženy Váňové, CSc. připravit publikaci, která by splatila letitý dluh tomuto přednímu prvorepublikovému československému pedagogu a komeniologovi. Sama s úspěchem zpracovala Hendrichův životopis a zhodnotila jeho rozsáhlé pedagogické dílo. Do týmu spoluautorů si přibrala ještě doc. PhDr. Janu Uhlířovou, CSc. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která se zaměřila na Hendrichovu komeniologickou činnost a PhDr. Martina Steinera, vedoucího komeniologického oddělení Filozofického ústavu Akademie věd České republiky, který rovněž se zdarem zhodnotil Josefa Hendricha jako komeniologa a zvláště pak významného editora a překladatele prací Jana Amose Komenského. Myslím, že lepšího a zkušenějšího znalce díla Učitele národů a zároveň i Hendricha by v českých zemích těžko našla, neboť PhDr. Martin Steiner se již více než třicet roků profesně zabývá editorskou a překladatelskou činností Komenského díla.
Vřele proto doporučuji jednotlivé kapitoly monografie o Josefu Hendrichovi od Růženy Váňové,Jany Uhlířové a Martina Steinera k vydání tiskem. Splatíme tak letitý dluh naší společnosti tomuto pracovitému a činorodému vědci, pedagogu a komeniologovi.
Z recenzního posudku: PhDr. František Hýbl