tištěná kniha e-kniha
Sto studentských revolucí

Sto studentských revolucí

Studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění

Vaněk, Miroslav a kol.

témata: historie – 20. století
koedice s: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

vázaná, 840 str., 2. vydání
vydáno: říjen 2019
ISBN: 978-80-246-4450-9
doporučená cena: 890 Kč

E-shop

Anotace

Kniha přináší jedinečná svědectví stovky studentských aktérů listopadové revoluce 1989, jejichž prostřednictvím zachycuje život v časech tzv. normalizace a v okamžicích pádu režimu. Po historickém a metodickém úvodu do problematiky a interpretaci rozhovorů následuje 65 rozhovorů s vysokoškolskými studenty z Čech, Moravy a Slezska ze souboru pořízeného v letech 1996 až 1998. První vydání (1999, Nakladatelství Lidové noviny) významně pomohlo k etablování orální historie v rámci tuzemského výzkumu soudobých dějin.

Druhé, rozšířené vydání knihy obsahuje nově zařazenou studii o dějinách a paměti několika generací studentů a studentek z klíčových období českých moderních dějin a také ohlédnutí za ohlasem prvního vydání ve veřejném prostoru.