tištěná kniha
Průvodce chirurgickými přístupy k cevám

Průvodce chirurgickými přístupy k cevám

Vaněk, IvanKrajíček, Milan

témata: lékařské vědy

brožovaná, 72 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2013
ISBN: 978-80-246-2257-6
doporučená cena: 275 Kč

E-shop

Anotace

Předkládaný Průvodce chirurgickými přístupy k cévám nabízí chirurgům zkušenostmi ověřené optimální přístupy ke všem hlavním cévám lidského těla, a to velmi přehlednou formou, ve které se lze jednoduše orientovat.
• Obecná část shrnuje základní zásady cévní chirurgie, jejichž zvládnutí je podmínkou pro optimální využití Průvodce: nezbytné základní vybavení, antikoagulancia, cévní steh a cévní spojení, odběr žilního autotransplantátu.
• Speciální část je logicky členěna podle jednotlivých úseků tepenného systému.
• Jednotlivé přístupy jsou řazeny podle anatomické lokalizace a opírají se především o barevné kresby atlasového typu doprovázené stručným a výstižným textem.
• Průvodce je určen především lékařům chirurgických oborů, kteří mohou přijít do styku s poraněním cévních svazků v souvislosti s úrazem nebo peroperační komplikací jiného výkonu.
• Mimořádné přehlednosti bylo dosaženo díky originálnímu komplexnímu a zároveň individuálnímu přístupu ke všem základním cévním strukturám doplněnému zcela konkrétně zaměřeným textem.
• Kniha je pomocníkem v řešení naléhavých situací a komplikací na operačním sále.

Recenze

Předložená publikace vyplňuje dosud prázdný prostor v odborné literatuře, která se zabývá cévní chirurgií a angiologií. Autoři předkládají učebnici, ve které formou atlasu přibližují cévním specialistům a především angiochirurgům osvědčené operační přístupy k cévám lidského těla. V obsahu jsou vyjmenovány všechny dosažitelné tepny a v závěru je krátce zmíněn i žilní systém. Kniha vychází v době, kdy nezadržitelně stoupá počet intervenčních endovaskulárních výkonů a tedy logicky i více iatrogenních komplikací. Popsané chirurgické přístupy mohou být i účinným nástrojem pro všeobecné chirurgy, kteří se setkávají s polytraumaty.
Recenzovanou publikaci považuji za velmi zdařilou. Kniha formou atlasu vhodně doplňuje nedávno vyšlé publikace z oboru angiologie a angiochirurgie. Dobře graficky zpracované přístupy k tepnám budou jistě užitečnou pomůckou ke každodenní praxi lékařů všech chirurgických oborů.

Z recenzního posudku: Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.