tištěná kniha
Speciální bryologie II/2

Speciální bryologie II/2

Váňa, Jiří

témata: přírodní vědy – biologie

brožovaná, 94 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2007
ISBN: 978-80-246-1399-4
doporučená cena: 105 Kč

E-shop

Anotace

Učební text Speciální bryologie II/2 se zabývá dvěma podtřídami mechů (Bryophyta), jmenovitě Dicranidae a Bryidae. Řadíme k nim mechy s haplolepidním obústím (podtřída Dicranidae) a vrcholoplodé (akrokarpní a kladokarpní), výjimečně i bokoplodé (pleurokarpní) mechy s diplolepidním obústím a s alternujícími obústními zuby (podtřída Bryidae). Podrobněji jsou probírány ty skupiny, které se vyskytují na území České republiky nebo v Evropě. Kromě toho jsou podrobněji popsány také skupiny fylogeneticky nebo jinak významné a zajímavé. Z tohoto pohledu je třeba zdůraznit zvláště význam řádu Rhizogoniales, do určité míry stále z fylogenetického hlediska nedořešené skupiny, kde lze hledat původ bokoplodých mechů anebo paralelní vývoj morfologických adaptací s bokoplodými mechy.