tištěná kniha e-kniha
Vývojová psychologie

Vývojová psychologie

Dětství a dospívání

Vágnerová, MarieLisá, Lidka

témata: psychologie

vázaná, 3. vydání
vydáno: prosinec 2021
ISBN: 978-80-246-4961-0
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Nové, rozšířené vydání oblíbené publikace zpracovává psychický vývoj jedince v období dětství a dospívání. Vývoj analyzuje se zaměřením na osobnost člověka, podle jednotlivých psychických funkcí, ale i vzhledem k jeho postavení v nejvýznamnějších sociálních strukturách. Analýzu nově doplňují biologické aspekty.
Kniha vysvětluje, jaké reakce jsou pro určitá období lidského života standardní a přináší informace o psychických potřebách dětí, jejichž naplnění či nenaplnění ovlivňuje dětské prožívání a chování. Znalost vývojové psychologie současně umožňuje i čtenářovo pochopení vlastních zážitků z dětství a dospívání, a tedy sebe sama.