Bezdomovectví ve středním věku

Bezdomovectví ve středním věku

Příčiny, souvislosti a perspektivy

Vágnerová, MarieMarek, JakubCsémy, Ladislav

témata: sociologie, psychologie, sociální práce

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2018
ISBN: 978-80-246-4108-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Publikace vychází z tříletého výzkumu provedeného u subpopulace pražských bezdomovců středního věku. Studie, která obsahově navazuje na předchozí čtenářsky úspěšnou monografii Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí, si dala za cíl prozkoumat, jakým způsobem lidé středního věku bez domova chápou příběh svého života. Jak rozumí své minulosti, jak si vysvětlují svůj propad na ulici a jaké představy si utvářejí o své budoucnosti. Jde o první výzkum u českých bezdomovců středního věku, který nabízí náhled na problematiku bezdomovectví z vlastní perspektivy těchto lidí.