tištěná kniha e-kniha
Znetvořená demokracie

Znetvořená demokracie

Mínění, pravda a lid

Urbinati, Nadia

témata: politologie a mezinárodní vztahy
edice: Politeia

brožovaná, 338 str., 1. vydání
překlad: Bíba, Jan
vydáno: květen 2018
ISBN: 978-80-246-3661-0
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Tato kniha je příspěvkem k debatě o současné krizi demokracie a možnostech jejího řešení. Autorka toto téma uchopuje prostřednictvím rozboru demokratických znetvoření, která nejsou kritikami demokracie samotné, ale spíše nezdařilými teoretickými a praktickými pokusy o její nápravu. Hovoří o třech znetvořeních: epistemickém, populistickém a plebiscitářském; všechna tato znetvoření mají společné to, že deformují procedurální povahu demokracie a tím snižují schopnost občanů ovlivňovat veřejné rozhodování.
Publikace je zároveň přesvědčivou obhajobou reprezentativní demokracie řešící aktuální otázku nebezpečí koncentrace mediálního vlastnictví. Představuje inovativní akademický text se schopností srozumitelně se vyjádřit a zaujmout stanovisko k řadě závažných problémů současných liberálnědemokratických režimů, které lze pozorovat i v České republice.

Akce k titulu

Nejnovější tituly v edici