tištěná kniha e-kniha
Kolektivizace venkova v horním Polabí

Kolektivizace venkova v horním Polabí

Od fenoménů k aktérům a jejich motivacím

Urban, Jiří

témata: historie – 20. století
koedice s: Ústav pro studium totalitních režimů

brožovaná, 350 str., 1. vydání
vydáno: květen 2017
ISBN: 978-80-246-3615-3
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Československá společnost procházela po komunistickém převratu v únoru 1948 velmi obtížnou etapou, v níž probíhala rozsáhlá sociální transformace, celková přestavba ekonomiky a instalace pevné diktatury jedné strany. Kolektivizace venkova představuje jednu z charakteristických událostí tohoto období. Autor zpracovává téma v regionálním rozměru horního Polabí, v prostoru mezi Hradcem Králové a Krkonošemi. Nahlíží jej z mikrohistorické perspektivy – zajímá se především o aktéry a jejich motivace. Zkoumá, jak byla myšlenka kolektivního obdělávání půdy v letech 1945–1953 ve společnosti přijímána, jaké reakce kolektivizační úsilí vyvolávalo, jaké pohnutky a okolnosti za těmito reakcemi stály a jaké sociální souvislosti, vztahy a vzorce chování se skrývaly za konkrétním jednáním aktérů. V hlavních třech oddílech knížky sleduje fenomény odporu, dobrovolnosti a spolupráce při prosazování kolektivního hospodaření.

Obsah

Poděkování

ÚVOD

DOSAVADNÍ HISTORIOGRAFICKÉ PŘÍSTUPY K TÉMATU
Sovětologická historiografická produkce
Východoasijská studia
Československá historiografie
Zpracování tématu kolektivizace v Česku
Česká historiografie protikomunistického odboje a odpor proti kolektivizaci
Zpracování tématu kolektivizace na Slovensku
Kolektivizace v Polsku
Kolektivizace v Maďarsku
Kolektivizace v Rumunsku
Kolektivizace v Pobaltí
Kolektivizace v komparativních pohledech

OTÁZKY, METODY, PRAMENY

CHARAKTERISTIKA HORNÍHO POLABÍ

FENOMÉN ODPORU
Okres Vrchlabí
Dolní Lánov: utváření nového lokálního společenství
Výsledky počáteční kolektivizační kampaně
Odpor proti kolektivizaci v Dolním Lánově
Od pasivního odporu...
... k aktivní rezistenci
Osudové pochybení
Prosazení JZD
Státní soud Praha ve Vrchlabí
„Kulacký“ cejch a akce „K“ v okrese Vrchlabí
Aktivita a krach vynuceného JZD
Charakteristika odporu proti kolektivizaci v Dolním Lánově

MEZI KOLABORACÍ, REZISTENCÍ A SPOLUPRACÍ
Kolaborace?
Retribuce
Rezistence?
Spolupráce?
Perzekuce
Rehabilitace
Životní střety

FENOMÉN SPOLUPRÁCE
Předpoklady využívání tajných spolupracovníků proti odpůrcům kolektivizace
Karel Liesler neboli „Karel Glaser“
Bedřich Hrdlička neboli „Sedlák“
Josef Čermák neboli „Jindřich“
Bilance

FENOMÉN DOBROVOLNOSTI
Družstevní dispozice v obci Stěžery
Zemědělské výrobní družstvo ve Stěžerách
Přerod ZVD v JZD Nový kurz
Antonín Zápotocký ve Stěžerách
Vyznění a ohlasy stěžerského projevu

ZÁVĚR

Seznam zkratek
Seznam pramenů a literatury
Summary
Jmenný rejstřík