Od praxe k teorii ve vzdělávání učitelů

Od praxe k teorii ve vzdělávání učitelů

Rozvoj profesního vidění a didaktické znalosti obsahu v rámci videoklubů

Uličná, Klára

témata: pedagogika – didaktika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: srpen 2023
ISBN: 978-80-246-5368-6
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Oborová didaktika představuje nedílnou součást učitelské přípravy napříč všemi aprobačními předměty, ale i stupni vzdělávání. Publikace se věnuje přípravnému vzdělávání učitelů anglického jazyka, pojednává však zejména o využití videozáznamů reálné výuky v rámci tzv. videoklubů jako součásti oborově didaktické přípravy. Jedná se o specializovaný přístup zaměřený na rozvoj didaktické znalosti obsahu a profesního vidění u budoucích učitelů anglického jazyka, tedy toho, čeho si ve výuce všímají a jak o viděném uvažují. Těžiště textu spočívá v odhalování povahy profesního vidění, které je úzce provázáno s profesním věděním a jednáním. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření, v rámci něhož byly ověřovány různé typy videoklubů.
Věříme, že publikace poslouží jako cenný zdroj teoretických i empirických poznatků, ale i jako inspirace pro přípravné vzdělávání učitelů.