e-kniha
Clinical Relevance of Brain Atrophy Measures in Multiple Sclerosis

Clinical Relevance of Brain Atrophy Measures in Multiple Sclerosis

Uher, Tomáš

témata: lékařské vědy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: říjen 2023
ISBN: 978-80-246-5196-5
DOI: https://doi.org/10.14712/9788024651965
formáty e-knihy PDF

Open access

Anotace

Zobrazení mozku a míchy pomocí magnetické rezonance u pacientů s roztroušenou sklerózou je klíčové pro diagnostiku, monitoraci a predikci aktivity onemocnění. Komplexní MR měření zahrnující hodnocení změn objemu mozku a míchy má potenciál zkvalitnit monitoraci pacientů, umožnit dřívější odhalení subklinické aktivity onemocnění a identifikovat pacienty s vyčerpanou mozkovou rezervou, kteří jsou v nejvyšším riziku progrese invalidity. Měření mozkové atrofie je dnes sekundárním výstupem řady klinických studií, i když jeho širšímu využití v běžné klinické praxi zatím brání některá technická omezení. Důkazy z klinické praxe však ukazují, že hodnocení změny objemu mozku a míchy je realizovatelné a má potenciál zkvalitnit léčbu pacienta.

licence

Creative Commons License
Clinical Relevance of Brain Atrophy Measures in Multiple Sclerosis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ke stažení