Hygiena a epidemiologie pro bakaláře

Hygiena a epidemiologie pro bakaláře

Tuček, MilanSlámová, Alena a kol.

témata: lékařské vědy

e-kniha, 2. vydání
vydáno: červen 2022
ISBN: 978-80-246-5279-5
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Výukové texty pro bakalářské studium zdravotnických oborů obsahují tradiční témata hygieny a epidemiologie jako biomedicínského základu primární prevence nemocí v novém pojetí. Pro potřeby praxe je zpracována epidemiologie nevýznamnějších skupin nemocí (kardiovaskulárních, nádorových, infekčních) a závislostí (návykové látky), problematika epidemiologických studií a očkování. Zvláštní kapitoly tvoří hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a rizika práce ve zdravotnictví.
Texty slouží k uvědomění a k pochopení komplexních souvislostí mezi působením životního i pracovního prostředí a možným vznikem nemocí u jedince i v populaci s akcentem na využití poznatků v každodenní zdravotnické praxi.
Druhé, doplněné vydání