tištěná kniha e-kniha
Hygiena a epidemiologie

Hygiena a epidemiologie

Tuček, Milan a kol.

témata: lékařské vědy

brožovaná, 360 str., 2. vydání
vydáno: listopad 2018
ISBN: 978-80-246-3933-8
doporučená cena: 375 Kč

E-shop

Anotace

Výukové texty pro studenty lékařství obsahují tradiční témata hygieny a epidemiologie jako biomedicínského základu primární prevence nemocí v novém pojetí. Moderně je zpracována epidemiologická metodologie a epidemiologie nejvýznamnějších skupin nemocí (kardiovaskulárních, nádorových, infekčních) a závislostí (návykové látky), problematika epidemiologických studií a očkování.
Učebnice slouží k uvědomění a k pochopení komplexních souvislostí mezi působením životního i pracovního prostředí a možným vznikem nemocí u jedince i v populaci.
Druhé, doplněné vydání