tištěná kniha
Novinář a jeho zdroje v digitální éře

Novinář a jeho zdroje v digitální éře

Trunečková, LudmilaŠmíd, Milan

témata: média a komunikace

brožovaná, 206 str., 1. vydání
vydáno: duben 2009
ISBN: 978-80-246-1661-2
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Učební text se zabývá novými technologiemi a produkty v oblasti mediální komunikace a vlivem, který měl jejich vývoj v posledních letech na metody žurnalistické práce, zejména na poli shromažďování informací. První část "Novinářské zdroje a internet" pojednává o informacích dostupných online na webu. Podává přehled archivů a databází veřejné správy, přináší příklady využití soukromých zdrojů, zdrojů nestátních neziskových organizací a organizací mezinárodních. Samostatná kapitola je věnována moderním vyhledávačům, které významně ovlivňují způsob vyhledávání a zpracování informací. Druhá část "Tisková agentura jako zdroj" se zaměřuje na tradičního poskytovatele zpráv pro novináře a média. Vysvětluje proces transformace České tiskové kanceláře po roce 1989 a popisuje, jak tato agentura přizpůsobuje své služby proměňujícímu se prostředí digitálních médií a multimédií.