tištěná kniha
Transplantace jater

Transplantace jater

Trunečka, PavelAdamec, Miloš a kol.

témata: lékařské vědy – transplantace

vázaná, 256 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2009
ISBN: 978-80-246-1671-1
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Třetí svazek knižní řady věnované jednotlivým oborům transplantační medicíny a připravované ve spolupráci s lékaři Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze přináší podrobné zpracování problematiky transplantace jater. Komplexní shrnutí především dosavadních praktických poznatků zahrnuje diagnózu selhání tohoto orgánu, indikaci a techniku chirurgického zákroku podle druhu onemocnění transplantovaného orgánu, problematiku před- a pooperačních komplikací a jejich léčby i celkové péče o pacienty s transplantovanými játry. Zvláštní kapitoly jsou věnovány např. transplantaci jater u dětí, komplikacím u jiných orgánů (ledviny) či těhotenství u pacientek po transplantaci. Kniha, na níž se podíleli i zahraniční odborníci, podává reprezentativní obraz současného stavu tohoto oboru nejen v ČR a je nezbytným praktickým kompendiem pro lékaře-specialisty i pregraduální a postgraduální studenty medicíny.

Obsah

Seznam autorů
Předmluva (Pavel Trunečka - Miloš Adamec)
Introduction (Liver Transplantation Has Come of Age) (John R. Lake)

1. Historie transplantace jater (Karel Filip)
1.1 Předpoklady transplantace jater
1.2 Rozvoj transplantační imunologie a imunosuprese
1.3 Transplantace jater v České republice

2. Patofyziologie jaterního selhání (Václav Šafka - Jan Lata)
2.1 Akutní jaterní selhání
2.2 Terminál ní jaterní selhání
3. Indikace, kontraindikace a časování transplantace jater (Pavel Trunečka)
3.1 Základní indikace
3.2 Posuzování pokročilosti jaterního onemocnění
3.2.1 Skóre Child-Turcotte-Pugh
3.2.2 Skóre MELD
3.3 Posuzování rizikovosti kandidáta transplantace jater
3.4 Kontraindikace transplantace jater
3.4.1 Vyřazení z čekací listiny

4. Transplantace jater pro akutní selhání jater (Soňa Fraňková - Pavel Trunečka)
4.1 Indikace k transplantaci pro akutní selhání jater
4.2 Prognóza vývoje akutního selhání jater
4.3 Kritéria King's College a kritéria Clichy
4.4 Nedostatky stávajících kritérií prognózy akutního selhání jater
4.5 Kontraindikace transplantace jater
4.6 Indikace k transplantaci jater u náhlého zhoršení chronického jaterního onemocnění
4.7 Závěr

5. Transplantace jater pro virové hepatitidy (Jan Šperl)
5.1 Transplantace jater pro chronickou hepatitidu C
5.1.1 Přirozený průběh rekurentní hepatitidy C
5.1.2 Protivirová léčba
5.1.3 Retransplantace pro rekurentní hepatitidu C Transplantace jater pro chronickou hepatitidu B
5.2.1 Přirozený průběh rekurentní hepatitidy B
5.2.2 Profylaxe rekurence viru hepatitidy B
5.2.3 Protivirová léčba

6. Transplantace jater pro nádory jater (Martin Oliverius)
6.1 Hepatocelulární karcinom
6.2 Cholangiogenní karcinom
6.3 Epiteloidní hemangioepiteliom
6.4 Hepatoblastom
6.5 Sekundární nádory jater
6.6 Závěr

7. Transplantace jater pro alkoholickou cirhózu jater (Pavel Trunečka)

8. Impact of MELD on liver Allocation - a Critical Appraisal (John R. Lake)

9. Odběr a prezervace jaterního štěpu (Miloš Adamec)
9.1 Chirurgická technika odběru jater
9.2 Variabilita tepenného zásobení jater
9.3 Konzervace jaterního štěpu
9.4 "Back table" - úprava jater ex vivo
9.5 Technika odběru redukovaného štěpu
9.6 Technika odběru a přípravy štěpu pro "split liver" transplantaci

10. Technika a taktika transplantace jater (Miloš Adamec)
10.1 Popis chirurgické techniky transplantace jater
10.1.1 Klasická technika
10.1.2 Technika "piggy back"
10.1.3 Tepenná anastomóza
10.1.4 Biliární rekonstrukce
10.2 Retransplantace
10.3 Kombinované transplantace

11. Transplantace jater - anestezie a pooperační péče (Eva Kieslichová - Milan Ročeň)
11.1 Projevy závažného onemocnění jater významné pro anestezii a pooperační péči
11.1.1 Respirační systém
11.1.2 Kardiovaskulární systém
11.1.3 Renální funkce
11.1.4 Hematologické abnormality
11.1.5 Centrální nervový systém
11.1.6 Metabolické změny
11.1.7 Akutní selhání jater
11.2 Změny vlastností farmak u pacientů s onemocněním jater
11.3 Indikace k transplantaci jater
11.4 Předoperační příprava
11.5 Monitorace v průběhu operace
11.6 Celková anestezie
11.6.1 Preanhepatická fáze
11.6.2 Anhepatická fáze
11.6.3 Neohepatická fáze
11.7 Časná pooperační péče

12. Imunosupresivní léčba po transplantaci jater (Pavel Trunečka)
12.1 Azathioprin
12.2 Mycophenolat mofetil
12.3 Steroidy
12.4 Blokátory kalcineurinu
12.4.1 Ciclosporin A
12.4.2 Tacrolimus
12.4.3 Sirolimus
12.5 Antilymfocytární protilátky
12.6 Strategie imunosupresivní léčby

13. History of Living-Donor Liver Transplantation (James F. Trotter)
13.1 Selection of Recipients
13.2 Donor Selection
13.3 Surgical Technique
13.4 Recipient Outcomes
13.5 Donor Outcomes
13.6 The Future of LDLT

14. Current Trends in Pediatrie Liver Transplantation (Nanda Kerkar - Sukru Emre)

15. Kombinovaná transplantace jater a ledviny (Libor Janoušek)
15.1 Příčiny selhání ledvin
15.1.1 Hepatorenáiní syndrom
15.1.2 Polycystóza ledvin
15.1.3 Hyperoxalurie
15.1.4 Hepatitidy C a B s glomerulonefritidou
15.1.5 Amyloidóza
15.1.6 Nedostatek aranlitrypsinu
15.1.7 Hemolyticko-uremický syndrom
15.2 Vyšetření před kombinovanou transplantací jater a ledviny
15.3 Indikace k současné transplantaci jater a ledviny
15.4 Technika kombinované transplantace jater a ledviny - transplantace jater
15.5 Transplantace ledviny
15.6 Peroperační péče o příjemce
15.7 Výsledky kombinované transplantace jater a ledviny
16. Chirurgické komplikace po transplantaci jater (Miloš Adamec)
16.1 Selhání jaterního štěpu
16.2 Krvácení
16.3 Cévní komplikace

17. Biliární komplikace po transplantaci jater (Julius Špičák)
17.1 Leaky
17.1.1 Biliární absces
17.2 Biliární stenózy vzniklé v přímém důsledku transplantace
17.2.1 Jiné biliární stenózy
17.3 Cholelitiáza
17.4 Vlastní zkušenosti
17.5 Závěr

18. Infekční komplikace po transplantaci jater (Pavel Drastich)
18.1 Časné období po transplantaci
18.2 Střednědobé období po transplantaci
18.3 Pozdní období po transplantaci
18.4 Některé specifické patogeny po transplantaci
18.4.1 Bakterie
18.4.2 Plísně
18.4.3 Viry
18.4.4 Paraziti
18.5 Prevence infekčních chorob po transplantaci
19. Rejekce transplantovaných jater (Pavel Trunečka)
19.1 Hyperakutní rejekce
19.2 Akutní rejekce
19.3 Chronická rejekce
19.4 Závěr
20. Ledviny a transplantace jater (Halima Gottriedová)
20.1 Funkce ledvin po transplantaci jater
20.2 Příčiny snížené renální funkce po transplantaci jater
20.2.1 Příčiny předtransplantační
20.2.2 Příčiny perioperační
20.2.3 Příčiny potransplantační
20.3 Praktické závěry

21. Pozdní komplikace po transplantaci jater (Pavel Trunečka)
21.1 Rekurence základního onemocnění po transplantaci jater
21.2 Komplikace způsobené imunosupresivní terapií
21.2.1 Arteriální hypertenze
21.2.2 Diabetes mel litus
21.2.3 Obezita
21.2.4 Hyperlipidémie
21.2.5 Kardiovaskulární komplikace
21.2.6 Renální komplikace
21.2.7 Kostní choroba
21.2.8 Nádorová onemocnění
21.3 Závěr

22. Histopatologie jaterního štěpu (Eva Honsová)
22.1 Prezervační/reperfúzní poškození štěpu
22.2 Technické, tj. chirurgické komplikace související s vytvořením reanastomóz cév a žlučovodů
22.2.1 Vaskulární komplikace
22.2.2 Biliární komplikace
22.3 Rejekce
22.3.1 Akutní rejekce
22.3.2 Chronická rejekce
22.4 Rekurence původního onemocnění
22.4.1 Rekurence virových hepatitid
22.4.2 Rekurence onemocnění s dysregulací imunity
22.5 Komplikace v souvislosti s imunosupresivní terapií
22.5.1 Cytomegalovirus
22.5.2 Virus Epsteina-Barrové
22.5.3 Idiopatická potransplantační hepatitida

23. Zobrazovací vyšetření a perkutánní intervence u pacientů před transplantací jater a po ní (Helena Filipová - Dana Kautznerová -Jiří Novotný - Pavel Fendrych - Jan Peregrin)
23.1 Sonografie
23.1.1 Technika vyšetření
23.1.2 Komplikace po transplantaci jater v sonografickém obraze
23.2 Multidetektorové CT vyšetření
23.2.1 Předoperační vyšetření
23.2.2 Potransplantační vyšetření
23.3 Magnetická rezonance
23.4 Perkutánní intervence pro komplikace transplantace jater
23.4.1 Biliární komplikace
23.4.2 Vaskulární komplikace

24. Život s transplantovanými játry (Soňa Fraňková)
24.1 Zařazení do čekací listiny
24.2 Kvalita života po transplantaci jater
24.3 Etiologie jaterního onemocnění ovlivňuje kvalitu života po transplantaci
24.4 Zaměstnání
24.5 Fyzická a psychická kondice
24.6 Adherence k léčbě
24.7 Závěr

25. Těhotenství po transplantaci jater (Josef Cindr)
25.1 Menstruační cyklus u transplantovaných pacientek
25.2 Optimální plánování otěhotnění po jaterní transplantaci
25.3 Komplikace těhotenství po transplantaci jater
25.4 Vedení porodu u transplantovaných žen
25.5 Vliv imunosupresivní léčby a dalších medikací na plod
25.6 Závěr

26. Náhrada jaterních funkcí systémy mimotělní jaterní podpory (Zuzana Červinková)
26.1 Biologické systémy
26.2 Nebiologické systémy
26.2.1 MARS
26.2.2 Systém Prométheus
26.3 Hybridní systémy
26.3.1 Buněčné komponenty hybridních systémů
26.3.2 Stabilizace fenotypu hepatocytů
26.3.3 Design bioreaktoru
26.3.4 Dosavadní klinické výsledky

Zkratky