tištěná kniha e-kniha
Quantum Anthropology

Quantum Anthropology

Man, Cultures, and Groups in a Quantum Perspective

Trnka, RadekLorencová, Radmila

témata: antropologie a etnografie, přírodní vědy

brožovaná, 192 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2016
ISBN: 978-80-246-3470-8
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Monografie prezentuje novou teoretickou perspektivu sociokulturní antropologie, která navazuje na aktuální zahraniční práce v tomto oboru. Kvantová antropologie opouští chápání člověka v pojetí klasické fyziky a hledá naopak ukotvení, které nabízí současná kvantová filozofie a teorie kvantové mechaniky. Z této perspektivy, a s odkazem na současný ontologický obrat v antropologii, reinterpretují autoři chápání kultury, sociálních skupin, jazyka, dekonstrukce, symbolů, mýtů či rituálů. Pozornost je věnována také podstatě percepční zkušenosti, prožívání, kolektivnímu vědomí a emocím.