tištěná kniha e-kniha
A Nation of Bookworms?

A Nation of Bookworms?

The Czechs as Readers: Reading in Times of Civilizational Fatigue

Trávníček, Jiří

témata: literární věda, bohemistika, sociologie
koedice s: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

brožovaná, 212 str., 1. vydání
překlad: Clarke, Melvyn
vydáno: duben 2021
ISBN: 978-80-246-4661-9
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Nation of Bookworms? je v komparativní perspektivě určená zahraničním čtenářům a představuje českou populaci z hlediska čtenářské kultury. Východiskem jsou statistické výzkumy čtenářů a čtení (2007, 2010, 2013 a 2018), které organizovala Národní knihovna ČR s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, a orální výzkum konaný v letech 2009–2015 metodou čtenářských životopisů. Jednotlivé kapitoly kontextualizují české kulturní reálie a analyzují jednotlivé segmenty a jevy čtenářské kultury – čtení, digitální čtení, veřejné knihovny, knižní trh, čtenářskou socializaci (škola, rodina), čas věnovaný čtení i hodnotové preference (nejoblíbenější tituly a autoři) ad. Autor klade otázky po hlavních rysech české čtenářské kultury dnes, v čase probíhající digi-revoluce, jakož i po tom, čím se odlišuje od čtenářských kultur v jiných zemích. Kniha obsahuje množství užitečných tabulek a grafů.