tištěná kniha
Soudnělékařská diagnostika poranění CNS

Soudnělékařská diagnostika poranění CNS

Toupalík, PavelBouška, Ivan

brožovaná, 50 str., 1. vydání
vydáno: květen 2008
ISBN: 978-80-246-1533-2
doporučená cena: 55 Kč

E-shop

Anotace

Diagnostika úrazových změn mozku a míchy doznala v posledním období zlepšení též s dopadem na jejich klasifikaci. Z tohoto hlediska jsou přínosné klinicko-morfologické korelace, umožňující porovnávání změn, získaných zobrazovacími metodami a užitím citlivých morfologických metod imunohistochemie. Při odborném zaměření práce nelze pominout hledisko biomechaniky vzniku úrazů CNS v různých věkových skupinách či nejčastějších situacích, kdy k takovým úrazům dochází. Tato specifická problematika se týká novorozeneckého a zejména kojeneckého věku, dále poranění sportovců, při dopravních nehodách a v neposlední řadě také poranění hlavy u jedinců ve vyšších věkových skupinách. Práce je určena pro pregraduální výuku nejen soudního lékařství, ale též příbuzných oborů, včetně klinických. Z publikace lze čerpat i při dalším vzdělávání lékařů v oborech, které se k problematice váží.