tištěná kniha e-kniha
Půl století poté

Půl století poté

Tondl, Ladislav

témata: filozofie, lingvistika

brožovaná, 110 str., 1. vydání
vydáno: leden 2007
ISBN: 80-246-1207-0
doporučená cena: 145 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Půl století poté je uvedena autobiografickými poznámkami profesora Ladislava Tondla o osobní motivaci a cestách k sémantice a sémiotice. Text naznačuje obecné schéma komunikačních procesů stimulované zejména výsledky teorie informace. Poukazuje také na epistemologické dimenze komunikačních procesů, úlohu a funkce soudobých informačních technologií a sdělovacích médií. Hlavní důraz je kladen na úlohu příjemce komunikačních procesů, jeho kompetence, schopnosti odpovědně vybírat a také odmítat. To se týká zejména problémů soudobé informační zahlcenosti a nadbytečnosti. Navazuje tak na starší autorovy práce o redukci dat, o problémech výběru relevantních dat a potřebách odpovědného výběru v soudobých komunikačních procesech. Kniha obsahuje také autorovu bibliografii k dané tematice.

Obsah

Předmluva
1. Moje cesty k tematice komunikace, sémantiky a sémiotiky
2. Komunikace
3. Účastníci komunikace a úloha jejich kompetence
4. Epistemologické dimenze komunikace a úloha alternativ
5. Neverbální komunikace
6. Specifické užití a zneužití komunikace
7. Komunikační funkce modelu
8. Je sémiotika kompetentní také pro komunikaci člověka s technickým artefaktem?
Literatura